header.png (660,762 bytes)
content2.png (356,894 bytes)
tienthuong.png (7,444 bytes)

Khi mua hàng trên dienthoaitot.com và thanh toán qua
Bảo Kim, bạn sẽ được tặng ngay 100.000 VNĐ

vào tài khoản thưởng trên Bảo Kim.

btn-chitiet.png (19,758 bytes) cachmuahang.png (11,224 bytes)

Chỉ cần mua một sản phẩm bất kì trên dienthoaitot.com
giá trị từ 100.000vnđ bạn sẽ nhận được 100.000 VNĐ

btn-chitiet.png (19,758 bytes) sudungtienthuong.png (8,898 bytes)

Giá trị sử dụng:
Tiền thưởng có giá trị tương đương số dư khả dụng, dùng
để mua hàng triệu sản phẩm giá rẻ trên cucre.vn
Tiền thưởng được sử dụng 10 lần. Bạn được sử dụng
20.000 VNĐ / 1 lần mua hàng.

Thời hạn sử dụng:

Tiền thưởng có giá trị sử dụng trong vòng 02 tháng kể từ ngày mua hàng.

btn-chitiet.png (19,758 bytes)
content8.png (118,503 bytes)