Tích hợp thẻ cào
Hình thức tích hợp này phù hợp với các website hoạt động về lĩnh vực nội dung số (tải nhạc, tài liệu…) và các website game online.
Tích hợp PRO
Tích hợp thanh toán với ngân hàng, người bán cho phép người mua thanh toán trực tiếp với tài khoản các ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế.
Tích hợp thanh toán
sản phẩm
Bảo kim cung cấp hình thức tích hợp thanh toán sản phẩm nhanh chóng với "Nút thanh toán". Người bán tạo nút thanh toán và sử dụng đoạn mã nhúng có được trên website, forum hoặc form.
Tích hợp thanh toán
thẻ tín dụng
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa, Master, JCB,.. của tổ chức thẻ thế giới. Nhận tiền nhanh chóng, mức phí hấp dẫn, thanh toán toàn cầu
Là merchant tích hợp thanh toán qua Bảo Kim, doanh nghiệp,
gian hàng có nhiều ưu đãi đặc biệt

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  5
 • Vũ Như Long
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Trần Văn Toàn
 • 0901210555
  4
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992