CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

—–***—–

 

 

Số: … / BK-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20..

 

 

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 

CĂN CỨ:

 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; ;
 • Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/06/2006 về thương mại điện tử 
 • Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ công thương ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử;
 • Quy định về quy trình xử lý khiếu nại và chính sách bảo hiểm giao dịch trên baokim.vn do Bên B ban hành ngày 01/07/2010;
 • Thỏa thuận giữa baokim.vn và khách hàng do Bên B ban hành ngày 01/07/2010;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của Hai Bên.

Hôm nay, ngày ..tháng .. năm 2015 , tại Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ( Mọi khách hàng doanh nghiệp tích hợp chấp nhận các hình thức thanh toán qua cổng thanh toán Bảo Kim) 

Địa chỉ :

Điện thoại:                                         

Mã số thuế:

Đại diện:                                                Chức vụ:

Website bán hàng:                      

BÊN B:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Địa chỉ: Tầng 8, Số 51 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại diện: Bà Ngô Thu Hà                       Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 043 9785 369                        Fax:043 9747881

Mã số thuế: 0104432131

Website: www.baokim.vn

Phụ trách thực hiện hợp đồng: Nguyễn Phương Dung

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Số điện thoại: 0973 132 671

 

Xét rằng:

 

Bên A là một tổ chức/cá nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, , có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Bên B là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, sở hữu Website baokim.vn, có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Do vậy: Hai Bên bàn bạc, thống nhất và đồng ý ký kết thỏa thuận với những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1.     ĐỊNH NGHĨA

1.1. Khách hàng: Là người mua sản phẩm hoặc/và sử dụng dịch vụ trên website bán hàng của Bên A.

1.2. Hoàn tất: Khi Khách hàng nhận hoặc hoàn thành sản phẩm hoặc dịch vụ của Bên A.

1.3. Thanh toán an toàn: là hình thức thanh toán mà số tiền thanh toán chưa chuyển ngay về tài khoản người bán mà ở trạng thái đóng băng trong một khoảng thời gian an toàn nhất định để thực hiện thỏa thuận giữa người bán và người mua. Trong thời gian đóng băng, người mua xác nhận đồng ý chuyển tiền cho người bán hoặc hết thời gian tạm giữ tiền, thì tiền sẽ được chuyển về tài khoản của người bán

1.4. Xác định hoàn tất: Khi Khách hàng gửi thông tin xác nhận đã nhận được sản phẩm/dịch vụ đúng chất lượng, số lượng của Bên A trên website baokim.vn.

1.5. Tài khoản đóng băng: Là số tiền giao dịch được tạm giữ trong tài khoản của Bên A trong khi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán an toàn.

1.6. Phong tỏa: Là số tiền của khách hàng được đưa vào trạng thái kiểm soát khi giao dịch được nghi vấn là giả mạo hoặc có rủi ro.

1.7. Khóa truy cập: Là tài khoản của khách hàng trên baokim.vn sử dụng để thanh toán trong quá trình khiếu nại có dấu hiệu vi phạm cam kết.

1.8. Những từ ngữ như Bảo Kim, baokim.vn, website baokim.vn được hiểu rằng là dịch vụ thanh toán trực tuyến do Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cung cấp.

ĐIỀU 2 :    Nội dung hợp tác

2. 1. Hai bên thống nhất cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng của Bên A.

    a. Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký ví điện tử và dịch vụ tích hợp thanh toán trực tuyến trung gian (hạ tầng thanh toán) cho Bên A, Bên B không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh, pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Bên A cung cấp .

    b. Khách hàng của Bên A thanh toán tiền mua sản phẩm hoặc/và sử dụng dịch vụ thông qua Baokim.vn.

2.2 Khi giao dịch giữa Bên A và Khách hàng được xác định hoàn tất. Bên B chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản đã đăng ký trên website baokim.vn của Bên A,

2.3 Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Khách hàng về sản phẩm hoặc/và dịch vụ do mình cung cấp tại website bán hàng liên quan đến Thỏa thuận hợp tác này.

2.4 Bên B cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho Bên A và Khách hàng của Bên A, Bên B liên kết với các Ngân Hàng và tổ chức thẻ để gia tăng công cụ tiện ích cho giao dịch giữa Khách hàng của Bên A và Bên A. Bên B chịu trách nhiệm trước Bên A và Khách hàng của Bên A về dịch vụ do mình cung cấp tại website baokim.vn và khi tích hợp baokim.vn vào website của Bên A liên quan đến Thỏa thuận hợp tác này. Bên B sẽ đảm bảo việc tích hợp sẽ hoàn chỉnh, khi tích hợp xong hai bên sẽ cùng kiểm thử lại đến khi thành công mới cho hoạt động nên khẳng định rằng sẽ không có rủi ro khi khách hàng chọn mua sản phẩm của Bên A bằng click vào nút thanh toán qua Bảo Kim được tích hợp trên website của Bên A. (Kèm theo biên bản nghiệm thu kỹ thuật). Trong trường hợp lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống thanh toán của Bên B, Bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho Bên A và khách hàng của Bên A theo đúng giá trị thiệt hại và theo quy định của Pháp luật.

2.5 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ký kết Hợp đồng này và các quy định khác trong các phụ lục đính kèm.

2.6 Bên B chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho Bên A và không có bất cứ liên quan nào về pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Bên A cung cấp.

ĐIỀU 3:    Phí dịch vụ

3.1. Phí dịch vụ thanh toán: Bên A không phải trả phí dịch vụ tích hợp, duy trì sử dụng công cụ thanh toán.

3.2. Phí dịch vụ đăng tải Tài Liệu:

- Khách hàng của Bên A phải trả phí tiện ích cho Ngân Hàng thanh toán khi giao dịch qua website dịch vụ của ngân hàng/tổ chức thẻ quốc tế.

- Thanh toán an toàn : Bảo Kim sẽ thu phí của người mua trên từng giao dịch. Cụ thể là 1%/ tổng giá trị giao dịch.

- Thanh toán trực tiếp : Bảo Kim sẽ thu phí của người bán trên từng giao dịch. Cụ thể là 1%/ tổng giá trị giao dịch

ĐIỀU 4:     Quyền lợi và Trách nhiệm của Bên A

4.1 Quyền lợi:

 • - Bên A được sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyển của Bên B cung cấp như một hạ tầng thanh toán cho việc kinh doanh theo quy định của pháp luật .
 • - Bên A được quyền yêu cầu Bên B hỗ trợ đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật, tài liệu để hoàn thành việc tích hợp nhanh chóng và chính xác nhất.
 • - Bên A được quyền yêu cầu Bên B hỗ trợ về giao dịch, kỹ thuật tích hợp trong suốt quá trình sử dụng .
 • - Bên A được nhận tiền thanh toán từ tất cả các khách mua hàng từ website bán hàng Bên A và tiến hành thanh toán qua Baokim.vn.
 • - Bên A được quyền rút tiền từ tài khoản nhận thanh toán tại baokim.vn về tài khoản ngân hàng đã đăng ký của Bên A . Việc rút tiền được Bên B cam kết thực hiện ngay khi Bên A phát sinh yêu cầu và giao dịch hoàn thành trong 1-2 giờ nếu Bên B xác nhận các giao dịch của Bên A không có tranh chấp, khiếu nại.

4.2 Trách nhiệm

4.2.1 Bên A cam kết toàn bộ hoạt động kinh doanh, thương mại, sản phẩm, dịch vụ, giao dịch trực tuyến sử dụng qua dịch vụ thanh toán của Bên B được hoạt động đúng theo quy định của pháp luật , theo luật kinh doanh và không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

4.2.2 Bên A cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hoạt động kinh doanh, thương mại, sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp khi sử dụng dịch vụ thanh toán của Bên B.

4.2.3 Bên A cam kết toàn bộ thông tin đăng ký tài khoản và giao dịch trên Baokim.vn là chính xác và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác thực của thông tin do mình cung cấp.

4.2.4 Bên A cam kết phối hợp chặt chẽ với bên B và Cơ Quan điều tra trong mọi trường hợp xác minh các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh vi phạm luật và vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

4.2.5 Bên A có trách nhiệm tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận người dùng của Bên B, các quy định sử dụng trên website baokim.vn và không thực hiện các hành vi phạm pháp luật trong giao dịch.

4.2.6 Bên A cam kết cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ (giá cả, chất lượng, bảo hành...) trung thực cho Khách hàng và bán sản phẩm/dịch vụ đúng giá niêm yết trên website bán hàng.

4.2.7 Bên A có trách nhiệm thực hiện dịch vụ, chuyển sản phẩm cho Khách hàng theo đúng chất lượng và thời gian đã cam kết trong giao dịch với Khách hàng khi nhận được tin nhắn và/hoặc email của Bên B thông báo về việc giao dịch đã được thanh toán và Bên A có trách nhiệm lưu lại toàn bộ chứng từ giao dịch với Khách hàng.

4.2.8 Trong mọi trường hợp Bên A có trách nhiệm tôn trọng hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Bên B. Bên A không được tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần khác của Bên B.

4.2.9 Bên A có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và cung cấp tài liệu, chứng từ liên quan đến các trường hợp lừa đảo, vi phạm quy định của Bên B hoặc có dấu hiệu giao dịch phạm pháp cho Bên B.

4.2.10 Bên A có trách nhiệm thực hiện đúng các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn bảo mật thông tin – tài khoản, hướng dẫn an toàn của Bên B và tự chịu toàn bộ trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do để lộ hoặc/và rò rỉ thông tin do lỗi của Bên A.

4.2.11 Bên A có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho Khách hàng thông qua chức năng “Hoàn tiền” tại website baokim.vn trong trường hợp đã nhận thanh toán nhưng không có hàng để bán hoặc chấp nhận cho Khách hàng trả lại sản phẩm/dịch vụ hoặc bất kỳ trường hợp nào khác dẫn đến việc giao dịch mua bán bị hủy bỏ.

ĐIỀU 5:     Phối hợp Quảng cáo

    Hai bên đồng ý hỗ trợ quáng cáo cho nhau trong điều kiện và phạm vi của mỗi bên, bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động sau:

5.1 Bên A đưa Logo và lợi ích về dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bên B lên website bán hàng của Bên A.

5.2 Bên B có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin về các hoạt động thanh toán trực tuyến của Bên A để phục vụ các mục đích truyền thông quảng bá và tiếp thị.

5.3 Bên A xem xét đưa Banner hoặc Logo để cho Khách hàng nhận biết sự sẵn sàng chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng baokim.vn.

5.4 Và các hình thức quảng cáo khác do hai bên thống nhất.

ĐIỀU 6:    Hỗ trợ xử lý khiếu nại

Nếu giao dịch đó là hình thức Thanh toán An toàn thì một trong hai bên có quyền yêu cầu bên B hỗ trợ xử lý ngay trong thời gian tạm giữ (thời gian giao dịch trong số ngày an toàn mà khách hàng chọn), khi đó:

a) Bên B có quyền đóng băng giao dịch thanh toán hoặc tạm ngưng giao dịch rút tiền trong trường hợp Khách hàng khiếu nại cho đến khi giải quyết xong khiếu nại.

b) Nếu Khách hàng cố tình thông báo khiếu nại sai sự thật, trường hợp Bên A đã giao hàng đúng như giao kết, sau khi baokim.vn xác nhận thì Bên A sẽ nhận được ngay số tiền thanh toán, và có quyền được yêu cầu baokim.vn hỗ trợ ngăn chặn hoặc từ chối giao dịch với Khách hàng đó kể từ lần giao dịch tiếp theo. (Trường hợp khách hàng cố tình báo khiếu nại với Bảo Kim để cố tình gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ điều tra chính xác và có biện pháp xử lí thích đáng.)

c) Bên A có trách nhiệm hợp tác và phối hợp đầy đủ với Bên B để điều tra làm rõ nội dung khiếu nại theo quy trình xử lý khiếu nại của Bên B.

d) Bên A chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu Khách hàng không nhận được sản phẩm/dịch vụ hoặc nhận được nhưng sai khác về phẩm chất hoặc chất lượng hoặc số lượng so với mô tả kể cả do những nguyên nhân phát sinh trong quá trình vận chuyển. Khi đó Bên B phải thỏa thuận với Khách hàng về mức bồi thường hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7:     Quyền và trách nhiệm của bên B

7.1. Trong trường hợp Bên A vi phạm những cam kết tại khoản 4.2 Điều 4 của thỏa thuận hợp tác này, Bên B có quyền chấm dứt thỏa thuận hợp tác này mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, phong tỏa tài khoản, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan công an v.v… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt.

7.2.Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký ví điện tử và dịch vụ tích hợp thanh toán trực tuyến trung gian (hạ tầng thanh toán) cho Bên A, Bên B không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh, pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Bên A cung cấp .

7.3 Bên B giữ quyền tạm ngưng giao dịch thanh toán/chuyển tiền theo hình thức an toàn của Bên A với Khách hàng trong trường hợp một trong hai bên có yêu cầu khiếu nại và đã được Bên B kiểm tra, xác nhận để giải quyết tranh chấp do giao kết mua - bán không được thực hiện. Trong quá trình khiếu nại tùy từng trường hợp Bảo Kim sẽ có biện pháp xử lí (đóng băng giao dịch hoặc tạm khóa tài khoản người bán và người mua…) đồng thời sẽ có thông báo tới các bên liên quan.

7.4 Bên B có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Bên A mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, phong tỏa tài khoản, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan công an v.v… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt, trong trường hợp sau:

a) Bên B chứng minh được rằng nguồn gốc của khoản tiền mà Khách hàng thanh toán cho Bên A có nguồn gốc phi pháp hoặc vi phạm pháp luật.

b) Bên B thu thập đầy đủ thông tin về Khách hàng và xác nhận người này đã có tiền án, tiền sự lừa đảo và có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch thanh toán trực tuyến.

c) Bên B chứng minh được hoặc phối hợp cơ quan điều tra thu thập đầy đủ thông tin về Bên A để xác nhận việc vi phạm pháp luật, vi phạm luật kinh doanh, lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các dấu hiệu phạm tội khác do pháp luật nước CHXHCN Việt Nam quy định.

d) Bên B chứng minh được hoặc cùng cơ quan điều tra xác minh rằng nguồn gốc của khoản tiền mà Khách hàng thanh toán, giao dịch cho Bên A, trong tài khoản của Bên A có nguồn gốc phi pháp hoặc vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 8.     Bất khả kháng

8.1.Bất khả kháng: Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát bao gồm: chiến tranh, các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, bãi công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khácvà ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa thuận hợp tác này.

8.2. Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố, hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp quy định tại khoản 8.1.

ĐIỀU 9.     Sửa đổi và chấm dứt Thỏa thuận hợp tác

9.1. Thỏa thuận hợp tác này và các phụ lục được sửa đổi khi phần sửa đổi lập thành văn bản và có chữ ký của hai Bên.

9.2. Thỏa thuận được thanh lý trong các trường hợp sau:

- Cả hai Bên đồng ý thanh lý Thỏa thuận hợp tác này và có trách nhiệm phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng (nếu có) giữa Bên A và Khách hàng.

- Một trong hai Bên bị thanh lý, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này Thỏa thuận sẽ thanh lý bằng cách thức do hai Bên thỏa thuận và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Các trường hợp bất khả kháng dẫn đến một trong hai Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình.

- Do Bên B có sự thay đổi về chính sách như: quy định phí dịch vụ, trách nhiệm, quyền lợi, trong trường này, Bên B sẽ gửi thông báo tới Bên A trước 05 (năm) ngày làm việc.

ĐIỀU 10.     Hiệu lực của Hợp đồng

10.1 Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực 01(một) năm kể từ ngày có đầy đủ chữ ký của hai Bên, trừ trường hợp được thanh lý theo khoản 9.2 Điều 9.

10.2 Thỏa thuận hợp tác có thể được gia hạn theo sự thỏa thuận của hai Bên. Việc gia hạn được thực hiện khi một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi hết hạn và được Bên kia chấp nhận.

ĐIỀU 11.     Điều khoản thi hành

11.1 Trường hợp có bất cứ tranh chấp hay bất đồng nào giữa hai Bên liên quan đến Thỏa thuận hợp tác này thì hai Bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải thiện chí. Nếu trong vòng 30 ngày hai Bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ Bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội.

11.2 Thỏa thuận hợp tác này và các bản phụ lục kèm theo Thỏa thuận hợp tác này cùng các văn bản thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận (nếu có) là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận hợp tác này và các bên có nghĩa vụ chấp hành.

11.3 Thỏa thuận này gồm 11 điều, được lập thành 2 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một bản./.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

 

 

Ngô Thu Hà

BÊN B

 

 

 

 

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung
 • 0987627790

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992