CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

—–***—–

 

 

Số: … / BK-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20..

 

HỢP ĐỒNG

 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BAOKIM.VN

 

CĂN CỨ:

 • Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; ;
 • Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012;
 • Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/06/2006 về thương mại điện tử;
 • Nghị định số 116/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/10/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền
 • Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ công thương ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử)
 • Thông tư số 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
 • Giấy phép chính thức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam số 26/GP-NHNN cấp cho Công Ty CPTMĐT Bảo Kim trong lĩnh vực : Cổng Thanh Toán – Ví Điện Tử – Thu Chi Hộ
  • Cổng thanh toán Bảo Kim cho phép: đăng ký miễn phí tài khoản Ví điện tử trên website baokim.vn khi người dùng cam kết cung cấp thông tin đúng quy định.
  • Cổng thanh toán Bảo Kim cho phép: các chủ website và chủ gian hàng Thương Mại Điện Tử, các thương nhân , người bán buôn và lẻ trên internet có thể đăng ký ( tích hợp để sử dụng ) miễn phí và tự do Công Cụ Thanh Toán Trực Tuyến từ website Baokim.vn
 • Nhu cầu của người sử dụng muốn đăng ký hoạt động kinh doanh , sử dụng Công Cụ Thanh Toán Trực Tuyến Bảo Kim trên website Baokim.vn

ĐIỀU 1.     ĐỊNH NGHĨA

1.1. Dịch vụ: Bảo Kim cung cấp cho Khách hàng dịch vụ cổng thanh toán trực tuyển, ví điện tử, thu hộ, chi hộ (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ")

1.2. Khách hàng: Là người đăng ký dịch vụ ví điện tử và dịch vụ trung gian thanh toán của Bảo Kim

 • Là một cá nhân/đại diện của một tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 • Muốn sử dụng Công Cụ Thanh Toán Trực Tuyến Bảo Kim trở thành hạ tầng thanh toán điện tử cho hoạt động kinh doanh của mình.
 • Muốn đăng ký sử dụng dịch vụ Ví điện tử/ Cổng Thanh Toán / Thu Chi hộ của Baokim.vn để phục vụ cho việc kinh doanh , chuyển tiền , thanh toán .

ĐIỀU 2 :    Cam kết của khách hành

ĐIỀU 2.1 :    TÔI XIN CAM KẾT ĐÃ HIỂU VÀ THỪA NHẬN NHỮNG ĐIỀU SAU:

 • Tôi hiểu Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Bảo Kim là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, sở hữu Website baokim.vn, có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến.
 • Tôi là 1 khách hàng của Bảo Kim, là một cá nhân/đại diện của một tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 • Tôi hiểu và xác nhận răng Baokim.vn là một website cung cấp dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến Trung Gian, cho phép tôi mở tài khoản ví điện tử miễn phí theo các quy định. Cho phép tôi có thể sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến vào việc kinh doanh theo quy định của pháp luật gồm những dịch vụ sau:
  • Dịch vụ Ví điện tử : cho phép tôi đăng ký tài khoản , nạp , chuyển và rút tiền thong qua hệ thống trực tuyến , lien kết với hệ thống ngân hàng , viễn thông
  • Dịch vụ Cổng Thanh Toán : cho phép website kinh doanh dịch vụ của tôi được tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến , nhận giao dịch thanh toán và rút tiền
  • Dịch vụ hõ trợ Thu hộ : cho phép tôi/ website kinh doanh dịch vụ của tôi nhờ Baokim.vn thu hộ tiền, giao dịch điện tử từ các đối tác kinh doanh , đối tác viễn thông , ngân hàng qua hệ thống điện tử , ghi nhận và bù trừ tự động của Baokim.vn
  • Dịch vụ hỗ trợ Chi hộ : cho phép tôi/ website kinh doanh dịch vụ của tôi nhờ Baokim.vn chi hộ tiền, giao dịch điện tử từ các đối tác kinh doanh , đối tác viễn thong , ngân hàng qua hệ thống điện tử , ghi nhận và bù trừ tự động của Baokim.vn
 • Baokim.vn chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký ví điện tử và dịch vụ tích hợp thanh toán trực tuyến trung gian cho tôi , và không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh , pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà tôi cung cấp qua dịch vụ thanh toán và ví điện tử Bảo Kim.
 • Baokim.vn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho tôi mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, phong tỏa tài khoản, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan công an v.v… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt, trong trường hợp sau :
 • Baokim.vn chứng minh được hoặc phối hợp cơ quan điều tra thu thập đầy đủ thông tin về tôi để xác nhận việc vi phạm pháp luật , vi phạm luật kinh doanh, lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các dấu hiệu phạm tội khác do pháp luật nước CHXHCN Việt Nam quy định.
 • Baokim.vn chứng minh được hoặc cùng cơ quan điều tra xác minh rằng nguồn gốc của khoản tiền mà Khách hàng thanh toán , giao dịch cho bên tôi, trong tài khoản của tôi có nguồn gốc phi pháp hoặc vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 2.2 :    TÔI XIN CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT NHỮNG ĐIỀU SAU:

 • Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc sử dụng , hoạt động kinh doanh, thương mại , sản phẩm , dịch vụ , giao dịch trực tuyến của mình qua Ví Điện Tử và Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến , Cổng Thanh Toán , Thu hộ – Chi Hộ của Baokim.vn
 • Tôi cam kết toàn bộ hoạt động sử dụng , hoạt động kinh doanh, thương mại, sản phẩm, dịch vụ, giao dịch trực tuyến của mình qua Ví Điện Tử và Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến , Cổng Thanh Toán , Thu hộ – Chi Hộ của được hoạt động đúng theo quy định của pháp luật , theo luật kinh doanh và không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 • Tôi cam kết toàn bộ thông tin đăng ký tài khoản và giao dịch trên Baokim.vn là chính xác và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác thực thông tin mình cung cấp.
 • Tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Baokim.vn và Cơ Quan điều tra trong mọi trường hợp xác minh các dấu hiệu lừa đảo , kinh doanh vi phạm luật và vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

ĐIỀU 3:    Các thoả thuận khác

3.1. Hợp đồng này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam .

3.2. Hợp đồng và các tài liệu kèm theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc ký vào Hợp đồng này, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.

3.3 Hợp đồng có hiệu lực từ tháng 1 năm 2009, tất cả thành viên, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tại Baokim.vn bắt buộc phải đọc và cam kết nội dung này khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Baokim.vn. Cam kết này có giá trị pháp lý là một văn bản giao kết thương mại giữa Baokim.vn và người sử dụng, tất cả thành viên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Baokim.vn được hiểu là mặc định đã ký vào cam kết này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

3.4. Hợp đồng gồm 3 Điều, được lập bằng tiếng Việt và làm thành ...... bản chính có giá trị như nhau. Bảo Kim giữ ...... bản, khách hàng giữ ...... bản.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

Công ty CP TMĐT Bảo Kim

BÊN B

Tôi xác nhận (Đã Ký) thông qua việc tích Đồng Ý trên website và nhận HĐ qua email

 

 

 

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  5
 • Vũ Như Long
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Trần Văn Toàn
 • 0901210555
  4
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992