Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với WordPress

Yêu cầu môi trường 
Cài đặt
 1. Truy cập vào trang quản trị. Mục Plugins > Add New . Chọn Upload.
   
 2. Trong phần Upload chọn "Chọn tệp tin".
   
 3. Chọn gói cài đặt baokim_wordpress.zip. Nhấn nút Install Now.
   
 4. Sau khi cài đặt xong chọn  Activate Plugin để sử dụng.
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào WooCommerce > Setting . Chọn Payment Gateways trên thanh menu.
 2. Tại trang Payment Gateways chọn Payment Gateways BaoKim
 3. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Sử dụng phương thức - Tích vào ô đồng ý để sử dụng phương thức thanh toán.
  • Tiêu đề - Tiêu đề của phương thức thanh toán bạn muốn hiển thị cho người dùng.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
   • Vd : 12f31c74fgd002b1                         
  • Bảo  Kim kiểm thử - Tích chọn sử dụng Bảo Kim kiểm thử để thử nghiệm phương thức thanh toán. 
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   • Tên file lưu log - Tên file lưu trữ log trong quá trình thực hiện BPN, được lưu trên server dưới đạng file text.
    • Tên file mặc định là: bpn.
 4. Chọn Save changes để áp dụng thay đổi

Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với WordPress

Yêu cầu môi trường 
Cài đặt
 1. Truy cập vào trang quản trị. Mục Plugins > Add New . Chọn Upload.
   
 2. Trong phần Upload chọn "Chọn tệp tin".
   
 3. Chọn gói cài đặt baokim_wordpress.zip. Nhấn nút Install Now.
   
 4. Sau khi cài đặt xong chọn  Activate Plugin để sử dụng.
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào WooCommerce > Setting . Chọn Payment Gateways trên thanh menu.
 2. Tại trang Payment Gateways chọn Payment Gateways BaoKim
 3. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Sử dụng phương thức - Tích vào ô đồng ý để sử dụng phương thức thanh toán.
  • Tiêu đề - Tiêu đề của phương thức thanh toán bạn muốn hiển thị cho người dùng.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
   • Vd : 12f31c74fgd002b1                         
  • Bảo  Kim kiểm thử - Tích chọn sử dụng Bảo Kim kiểm thử để thử nghiệm phương thức thanh toán. 
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   • Tên file lưu log - Tên file lưu trữ log trong quá trình thực hiện BPN, được lưu trên server dưới đạng file text.
    • Tên file mặc định là: bpn.
 4. Chọn Save changes để áp dụng thay đổi

Cập nhật

 • Cập nhật BaoKim Payment Gateway phiên bản 1.0.1.
 1. Sửa lỗi cập nhật đơn hàng trong quá trình nhận BPN từ BaoKim.

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung
 • 0987627790

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992