Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với Bảo Kim với JoomShopping - Joomla

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho các phiên bản Joomla từ 1.5.x- 2.5
Cài đặt
 1. Giải nén file baokim_joomshopping.zip và copy tất cả file và thư mục giải nén ở vào thư mục root của host.

  VD : \demo-joomla
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Sau khi tiến hành cài đặt thành công. Trong trang quản trị, bạn vào Components > JoomShopping > Options. Chọn Payments
 2. Chọn vào nút New  trên thanh công cụ, phía bên phải.
 3. Tại cửa sổ Payment methods[New]
  • Published - Tích chọn để cho phép phương thức thanh toán
  • Code - Mã phương thức thanh toán : Baokim.
  • Title - Tên phương thức thanh toán : Bảo Kim.
  • Alias - Tên module thanh toán. Là tên duy nhất : pm_baokim.
  • Price - Đơn vị tiền tệ : Chọn USD hoặc VND.
  • Chon Save để lưu.
 4. Tại trang Edit payment method chọn tab Config
 5. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Testmode - Ảnh logo hiển thị. Nhập vào là baokim.png.
    
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
    
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích                               hợp.
    
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp
                            Vd : 12f31c74fgd002b1
    
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   1. Cấu hình trạng thái đơn hàng  sau khi nhận BPN từ Bảo Kim
    • Trạng thái đơn khi hoàn thành giao dịch.
    • Trạng thái đơn khi giao dịch tạm giữ 
    • Trạng thái đơn khi giao dịch không thành công
   2. Cấu hình Tên file ghi log BPN - Tên file ghi log được lưu trên server dưới đạng file text
    • Tên file mặc định là bpn.
 6. Chọn Save để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

 

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  index.php?option=com_jshopping&controller=checkout&task=step7&act=notify
  &js_paymentclass=pm_baokim&no_lang=1
  .
  • VD : http://test.vn/index.php?option=com_jshopping&controller=checkout&task=step7&act=
   notify&js_paymentclass=pm_baokim&no_lang=1
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  1. FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.
     
  2. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  3. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/payments/baokim_listener/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung
 • 0987627790

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992