Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với osCommerce

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho các phiên bản osCommercev 2.3.x 
 • Module thanh toán Bảo Kim được xây dựng với phiên bản 2.3.3.4.
Cài đặt
 1. Giải nén file "baokim_oscommerce.zip" và copy tất cả file và thư mục giải nén ở vào thư mục root của host.
  VD : \demo-oscommerce
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào Modules Payment.
 2. Tại trang Payment nhấn nút Install Module (nút phía bên phải) để chọn module cài đặt.
 3. Chọn Modules Baokim trong danh sách. Thực hiện cài đặt chọn nút Install Module.
 4. Sau khi cài đặt thành công, tại bảng danh sách click vào Edit.
 5. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Sử dụng phương thức thanh toán Bảo Kim - Cài đặt phương thức thanh toán chọn True.
  • Thứ tự hiển thị phương thức thanh toán - Thứ tự hiển thị phương thức thanh toán trên trang , nhập 0.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
   • Vd : 12f31c74fgd002b1   
  • Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán - Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán thành công ở trang Bảo Kim.                     
  • Sử dụng Bảo Kim Sandbox 
   • True : Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • False : Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   • Tên file lưu log - Tên file lưu trữ log trong quá trình thực hiện BPN, được lưu trên server dưới đạng file text.
    • Tên file mặc định là: bpn.
   • Cấu hình trạng thái đơn hàng  sau khi nhận BPN từ Bảo Kim
    • Giao dịch an toàn(đang tạm giữ) : trang thái đơn hàng sau sau khi nhận BPN với trạng thái giao dịch an toàn.
    • Giao dịch thành công :  Trang thái đơn hàng sau khi nhận BPN với trạng thái giao dịch thành công.
 6. Chọn Save để áp dụng thay đổi

 

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  ext/modules/payment/baokim/baokim_listener.php
  • VD : http://test.vn/ext/modules/payment/baokim/baokim_listener.php
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  • FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.​
     
  1. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  2. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung
 • 0987627790

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992