Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với TomatoCart

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho các phiên bản Tomato v1.1.8.
Cài đặt
 1. Giải nén file "baokim_tomato.zip" và copy tất cả file và thư mục giải nén ở vào thư mục root của host.
  VD : \demo-tomato
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào StartModules > Payment Modules .
 2. Tại cửa sổ Payment Modules thanh toán nhấn nút Install (nút màu xanh phía bên phải) để cài đặt module Thanh toán trực tuyến an toàn BảoKim.
 3. Sau khi cài đặt thành công, tại bảng danh sách click vào Edit.
 4. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Sử dụng phương thức thanh toán Bảo Kim - Cài đặt phương thức thanh toán chọn True.
  • Thứ tự hiển thị phương thức thanh toán - Thứ tự hiển thị phương thức thanh toán trên trang , nhập 0.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán - Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán thành công ở trang Bảo Kim.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp website.
   • Vd : 12f31c74fgd002b1                         
  • Server Bảo Kim 
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   • Tên file lưu log - Tên file lưu trữ log trong quá trình thực hiện BPN, được lưu trên server dưới đạng file text.
    • Tên file mặc định là: bpn.
   • Cấu hình trạng thái đơn hàng  sau khi nhận BPN từ Bảo Kim
    • Giao dịch an toàn(đang tạm giữ) : trang thái đơn hàng sau sau khi nhận BPN với trạng thái giao dịch an toàn.
    • Giao dịch thành công :  Trang thái đơn hàng sau khi nhận BPN với trạng thái giao dịch thành công.
 5. Chọn Save để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  checkout.php?callback&module=baokim&action=notification
  • VD : http://test.vn/checkout.php?callback&module=baokim&action=notification
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  • FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.​
     
  1. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  2. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  3
 • Trần Bảo Trung
 • 0987627790

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992