Tích hợp giỏ hàng với ASP

Hướng dẫn tích hợp giỏ hàng trên ASP.NET

Những điều cần biết trước khi tích hợp thanh toán trên bảokim:
-        Đăng ký tích hợp trên bảo kim với link sau:
https://www.baokim.vn/giao-dich/danh-sach-website-tich-hop

-        Sau khi đăng ký thì làmtheo hướng dẫn để xác minh website của bạn với bảo kim.


Cấu hình
Truy cập vào file SessionKey.cs, cấu hình phương thức thanh toán với các tham số:
 • secure_pass : Mật khẩu được bảo kim cung cấp khi đăng ký tích hợp.
  Vd : 22fa0b5355848e99
 • merchant_id : Mã website được bảo kim cung cấp khi đăng ký tích hợp.
  Vd: 13652
 • Business : Email đăng ký với bảo kim                                                       
 • merchant_id : Mã website được bảo kim cung cấp khi đăng ký tích hợp.
  Vd: 13652
 • API_Username : Tài khoản đăng ký sử dung API. Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
  Vd: roonlinecom      
 • API_Password : Mật khẩu tài khoản sử dụng API  được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
  Vd: roonlinecom98djzysf8ijgFUetg

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992