×Cập nhật mới! Module thanh toán cho OpenCart đã có phiên bản cập nhật mới. Xem những thay đổi mới

Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với OpenCart

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho  phiên bản OpenCart v1.5.5.x - 2.x .
Cài đặt
 1. Giải nén file "baokim_opencart.zip", phiên bản  baokim_opencart phù hợp 
  - baokim_opencart 1.0 - OpenCart v1.5.5.x 
  - baokim_opencart 2.0 - OpenCart  v2.x  
 2. Copy tất cả file theo đúng cấu trúc thư mục.
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Trong trang quản trị, bạn vào Extensions > Payments.
 2. Tại bảng danh sách các phương thức thanh toán nhấn [Install] với module Thanh toán trực tuyến an toàn với BảoKim.vn.
 3. Sau khi cài đặt thành công, tại bảng danh sách click vào Edit.
 4. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Email Business - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
    
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp.
    
  • Security Code - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp
   • Vd : 12f31c74fgd002b1
                            
  • Server Bảo Kim
   • Testing - server để test thử phương thức thanh toán.
   • Live - Server thực tế thực hiện thanh toán.
     
  • Order Status - Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán thành công.
    
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   1. Cấu hình Tên file ghi log BPN - Tên file ghi log được lưu trên server dưới đạng file text
    • Tên file mặc định là bpn.
      
   2. Cấu hình trạng thái đơn hàng  sau khi nhận BPN từ Bảo Kim
    • Giao dịch tạm giữ (thanh toán an toàn)
    • Giao dịch thành công
      
 5. Chọn Save để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/
  index.php?route=payment/baokim/baokim_listener
  • VD : http://test.vn/index.php?route=payment/baokim/baokim_listener
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/system/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  1. FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.
     
  2. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  3. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/logs/bpn-19-08.log

Cập nhật

 • Cập nhật BaoKim Payment Gateway phiên bản 1.0.1.
  • Cách thức thanh toán
   1. Cho phép thực hiện thanh toán với đơn vị tiền tệ USD.
     
  • Trang quản trị của phương thức thanh toán
   1. Cho phép cấu hình file lưu log bpn.
   2. Thực hiện cập nhật đơn hàng sau khi nhận BPN với tùy chọn trạng thái đơn hàng được cấu hình trong quản trị.

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992