Tích hợp phương thức thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng của Bảo Kim với Magento


Yêu cầu môi trường 
 • Module áp dụng cho các phiên bản Magento phiên bản 1.7.x - 1.9.x
Cài đặt
 1. Giải nén file "baokim_pro_magento.zip" và copy tất cả file và thư mục giải nén ở vào thư mục root của host.
  VD : demo-magento
 2. Thực hiện xóa cache hệ thông sau khi cài đặt 
Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Truy cập vào trang quản trị System > Configuration Payment Methods
  
Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
 • Email Business - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
 • Security pass - Mật khẩu được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp
 • Test mode - Dùng thử nghiệm phương thức thanh toán
 • API Username - Tài khoản đăng ký sử dung API. Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp pro.
 • API Password - Mật khẩu tài khoản sử dụng API  được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp pro.
  Vd : 12f31c74fgd002b1
 • API Signature - Chữ ký bảo mật.  RSA PRIVATE KEY
 • Immediate payments - Sử dụng phương thức thanh toán nhận tiền trực tiếp

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992