Cài đặt tích hợp thanh toán Bảo Kim với Bảo Kim với VirtueMart - Joomla

Yêu cầu môi trường 
 • Module này áp dụng cho phiên bản Joomla từ 1.5.x -  2.5  với VirtueMart phiên bản 2.0.x
Cài đặt
 1. Truy cập vào phần quản trị của Joomla! (Administrator) vào mục  Extensions -> Extension Manager
 2. Trong phần Upload Package File chọn "Chọn tệp tin".

 3. Chọn gói cài đặt baokim_joomla_vituemart.zip . Nhấn nút Upload & Install để cài đặt.

Kích hoạt và cấu hình phương thức thanh toán
 1. Sau khi tiến hành cài đặt thành công. Trong trang quản trị, bạn vào Components > VirtueMart.
 2. Tại thanh menu bên trái chọn tab Shop và chọn Payment Methods.
 3. Chọn vào nút New  trên thanh công cụ, phía bên phải.
 4. Tại cửa sổ Payment methods[New]
  • Tại trường Payment Name, nhập vào "Bảo Kim".
  • Tại trường Published, chọn Yes.
  • Tại trường Payment Descriptionnhập mô tả cho phương thức.
   VD : BaoKim.vn - Cổng thanh toán trực tuyến đảm bảo an toàn giao. dịch tiện lợi.
  • Tại trường Payment Method, chọn phương thức "BaoKim".
  • Tại trường Shopper Group chọn default.
  • Tại trường List Order nhập vào là 0.
  • Chon Save để lưu.
 5. Tại trang Payment methods[Edit] chọn tab Configuration
 6. Cấu hình phương thức thanh toán với các tham số
  • Logo Bảo kim - Ảnh logo hiển thị. Nhập vào là baokim.png.
  • E-mail Bảo Kim - E-mail tài khoản bạn đăng ký với BaoKim.vn.
  • Merchant ID - là “mã website” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích                               hợp.
  • Mã bảo mật - là “mật khẩu” được Baokim cấp khi bạn đăng ký tích hợp
                            Vd : 12f31c74fgd002b1
  • Server Bảo Kim
   • Trang ​Kiểm thử - server để test thử phương thức thanh. .toán
   • Trang thực tế - Server thực tế thực hiện thanh toán.    
  • Cấu hình số tiền thanh toán tối thiểu cho một đơn hàng
   • Số tiền thanh toán nhỏ nhất cho một đơn hàng        
   • Số tiền thanh toán lớn nhất cho một đơn hàng
  • Cấu hình dành cho site tích hợp BPN(BaoKim Payment Notification)
   1. Cấu hình trạng thái đơn hàng  sau khi nhận BPN từ Bảo Kim
    • Giao dịch tạm giữ (thanh toán an toàn)
    • Giao dịch thành công
    • Giao dịch không thành công
   2. Cấu hình Tên file ghi log BPN - Tên file ghi log được lưu trên server dưới đạng file text
    • Tên file mặc định là bpn.
 7. Chọn Save để áp dụng thay đổi

Dành cho site tích hợp BaoKim Payment Notification (BPN)

Lấy mã phương thức thanh toán(PM_ID)
 1. Trong trang quản trị, bạn vào Components > VirtueMart.

 2. Chọn tab Shop và chọn Payment Methods tại thanh menu bên trái.

 3. Xuất hiện màn hình danh sách các phương thức thanh toán Payment Method [ List ]

 • ​Với phương thức thanh toán Bảo Kim bạn lấy mã phương thức tại cột ID.

 • VD : Phương thức BaoKim có ID là 14.

Địa chỉ nhận BPN và kiểm tra log
 1. Địa chỉ tiếp nhận BPN :
  http://tênmiền/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&
  task=pluginnotification&tmpl=component&pm=PM_ID
  • PM_ID - Mã phương thức thanh toán.
  • VD : http://test.vn/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=pluginnotification&tmpl=component&pm=14
    
 2. Kiểm tra log : Truy cập vào đường dẫn http://tênmiền/logs/FILE_NAME-dd-mm.log
  1. FILE_NAME - Tên file ghi log được cấu hình trong trang quản trị
   • Tên file mặc định là bpn.
     
  2. dd - Ngày hiện tại
   • VD : 08 
            
  3. mm - Tháng hiện tại
   •  VD : 09
  • VD : http://test.vn/payments/baokim_listener/logs/bpn-19-08.log

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
  3
 • Lê Quỳnh Trang

Kỹ thuật

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992