Trải nghiệm của người dùng

Trong ví dụ này, Chúng tôi lấy ví dụ Khách hàng mua một sản phẩm tại website Pubvn.net và chọn thanh toán, Pubvn.net sẽ chuyển giỏ
hàng sang Cổng thanh toán của Bảo Kim để thanh toán.

Bước 1: Khách hàng chọn Sản phẩm.Bước 2:Tiến hành thanh toán

Sau khi Khách hàng chọn nút “Thanh toán”. Website người bán sẽ chuyển đơn hàng sang Cổng thanh toán Bảo Kim. Khách hàng có thể sử
dụng số dư trong ví Bảo Kim để thanh toán hoặc sử dụng Thẻ Quốc tế Visa/Master hoặc Thẻ ATM ngân hàng.

Nếu tại Bước 2, khách hàng lựa chọn thanh toán bằngVí Bảo Kim thì Khách hàng cần đăng nhập tài khoản Bảo Kim và sử dụng số dư để
thanh toán.

Nếu khách hàng chọn thanh toán bằng Thẻ Quốc tếVisa/Master thì Bảo Kim yêu cầu khách hàng nhập thông tin thẻ để thanh toán tại
Cổng Quốc tế.

Nếu khách hàng sử dụng thẻ ATM ngân hàng thì Bảo Kim yêu cầu khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán tại Cổng nội địaBước 3: Đơn hàng được thanh toán thành công.


Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992