Tích hợp giỏ hàng

Hệ thống thanh toán Tích hợp giỏi hàng cho phép các lập trình viên tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim vào
website Thương mại điện tử của người bán, do đó sau khi khách hàng chọn thanh
toán, website người bán sẽ chuyển đơn hàng sang Cổng thanh toán Bảo Kim, khách
hàng chọn các phương thức thanh toán trực tiếp trên Cổng thanh toán Bảo Kim. 

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  4
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992