Tích hợp thẻ cào

# Giới thiệu

# Sơ đồ tích hợp

# Mô tả về API gạch thẻ

# Các bước tích hợp

# Giới thiệu

Thanh toán tích hợp thẻ cào là hình thức trong đó Bảo kim cung cấp cho khách hàng là người quản trị website hoặc một ứng dụng mobile có thể sử dụng thẻ của các nhà mạng như VIETTEL, VINA hay MOBI ... để thanh toán cho đơn hàng trên website của mình. Tại phương thức này người quản trị chỉ cần đăng ký tích hợp website và gửi thông tin thẻ nên hệ thống của chúng tôi sau đó Bảo kim sẽ trả về cho website của bạn thông tin của thẻ trong đó có Mệnh giá thẻ khi thanh toán thành công hoặc thông báo lỗi khi thanh toán thất bại.
Đối với hình thức tích hợp thanh toán thẻ cào người quản trị website có thể giảm tối đa các bước thanh toán cho khách hàng của mình.
Các bạn có thể xem thêm trải nghiệm người dùng Tại đây

# Sơ đồ tích hợp

# Mô tả về API gạch thẻ

# Tham số đầu vào

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc? Mô tả
merchant_id String Yes Mã MerchantID đăng ký trên Bảo Kim
api_username String Yes Api username được kỹ thuật Bảo Kim cấp
api_password String Yes Api Pwd được kỹ thuật Bảo Kim cấp
transaction_id String Yes Mã TransactionId xác định giao dịch bên khách hàng
card_id String Yes Loại thẻ cào là 1 trong số loại (VINA, MOBI, VIETEL, VNM, GATE, BKC)
pin_field String Yes Mã Pin thẻ cào dưới lớp bạc
seri_field String Yes Mã Seri thẻ
algo_mode String No Thuật toán mã hóa tạo data_sign (md5 hoặc hmac)
data_sign String Yes Trường mô tả tính toàn vẹn dữ liệu gửi lên (Mô tả bên dưới)

# Dữ liệu trả về

Tên Field Kiểu dữ liệu Mô tả
errorMessage String Nội dung lỗi
transaction_id String Mã giao dịch tương ứng với transaction_id gửi đi
amount Int Mệnh giá thẻ cào thành công

# Bảng Mã Lỗi

Status Code Trạng thái Mô tả
200 Thành công Giao dịch nạp thành công
202 Thẻ trễ Giao dịch chưa xác định được trạng thái thành công hay không! TimeOut
450 Lỗi dữ liệu gửi lên Nội dung mô tả lỗi dữ liệu gửi lên chưa đúng
460 Lỗi kết quả trả về từ nhà mạng Nội dung mô tả lỗi thẻ cào từ nhà mạng

# Cơ chế bảo mật

Mô tả cách tạo Field data_sign trên tham số gửi đi cần có:

 1. Dữ liệu gửi đi (rawData) = Nối liền các tham số gửi đi theo thứ tự Alphabel key dữ liệu
 2. Key bí mật (secure_pass) = Giá trị secure_pass khi đăng ký Merchant Id
 3. Thuật toán tạo data_sign = hash_hmac ("SHA1",rawData, secure_pass)
 4. Code mẫu php tham khảo
function hmacCreateDataSign(&$args, $secure_code){ 
if(empty($args) || !$secure_code){
//Lỗi dữ liệu đầu vào return false;

//Sắp xếp thứ tự Array $args theo Key
ksort($args); 
return = hash_hmac("SHA1",implode("",$args),$secure_code);
}

# Các bước tích hợp

# Đăng ký tích hợp website

Để tiến hành tích hợp hình thức thanh toán này các bạn cần đăng nhập vào hệ thông Bảo Kim và truy cập vào Địa chỉ Đăng ký tích hợp Website

Tích hợp Website

Thông tin bắt buộc bao gồm:

 • Địa chỉ Website (Là địa chỉ website của bạn ví dụ: https://www.baokim.vn)

 • Lĩnh vực kinh doanh

 • IP máy chủ (IP máy chủ là địa chỉ IP của máy chủ chứa website của bạn)

 • Chọn loại phương thức TT (Tại đây bạn chọn Dịch vụ nạp tiền từ thẻ điện thoại)

Xác minh website

Tại bước xác minh website các bạn tải file xác minh và tải lên thư mục web theo đường dẫn Domain/file_xac_minh.html (Trong đó Domain là tên website của bạn, file_xac_minh.html là file xác minh được tải về từ Bảo Kim)

Lưu ý: khi khách hàng đăng ký tích hợp website thành công mật khẩu website(secure_code) sẽ được hiển thị trên popup các bạn cần luu lại thông tin này vì nó chỉ được cung cấp một lần trên hệ thống

# Lấy thông tin tích hợp

Sau khi đăng ký tích hợp website thành công Bảo Kim sẽ cung cấp cho bạn những thông tin để tiến hành kết nối bao gồm:

 • Mã website
 • Tài khoản API Username
 • Tài khoản API Password

Lấy thông tin tại đây.
Trong phần danh sách các website đã tích hợp các bạn chọn vào Link API ứng với từng website để lấy thông tin.

# Download thư viện và thực hiện tích hợp

Các bạn có thể tải 1 trong các thư viện sau để tích hợp thanh toán:

# Thực hiện tích hợp

Các bạn truy cập vào file transaction.php đối với thư viện tích hợp là PHP, napthe.ascx.cs đối với thư viện ASP, BaokimSCard.java đối với thư viên thích hợp là Java.

cấu hình tích hợp thanh toán với các thông số sau:

 • merchant_id : Mã website đăng ký
 • secure_code : Mật khẩu website
 • api_username : Tài khoản đăng ký sử dụng API.
 • api_password : Mật khẩu tài khoản đăng ký truy cập API
Sau khi hoàn tất các bước cấu hình như trên các bạn đã có thể tiến hành thanh toán qua Bảo Kim sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ cào.

Tích hợp miễn phí ngay

Kỹ thuật

  5
 • Vũ Như Long
 • 0988404580

Kinh doanh

  1
 • Nguyễn Phương Dung
 • 0973132671
  2
 • Nguyễn Đăng Hiếu
 • 0979303590
  3
 • Trần Văn Toàn
 • 0901210555
  4
 • Lê Quỳnh Trang
 • 0982697992