STT Hạng mục phí Mức phí
1 Phí nạp tiền
 • ATM online: 1.760đ + 1.1% tổng giao dịch
 • QRpay: 1% tổng giao dịch
 • Tài khoản ảo: 6.000đ/giao dịch
 • 2 Phí rút tiền 5.500đ/giao dịch
  3 Phí chuyển tiền 1% trên tổng giá trị giao dịch
  4 Phí thanh toán
 • ATM online: 1.1% + 1.250đ; và Phí Bảo kim: 0%
 • Thẻ tín dụng quốc tế: Visa, Master card: 2.4% + 2.000đ;Phí Bảo Kim: 0%
 • QRpay: 0.9%+1.000đ; và Phí Bảo Kim: 0%
 • Ví bảo kim: 0%