Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn tiền điện

Bước 2: Chọn nhà cung cấp và nhập mã hóa đơn

Thông tin hóa đơn của bạn

Nhập mã an toàn

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Nhập mã OTP

Thanh toán thành công