Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn Internet

Bước 2: Chọn nhà cung cấp dịch vụ

Thông tin hóa đơn của bạn:

Bước 3: Nhập mã an toàn

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Nhập mã OTP

Thanh toán thành công