Bước 1: Chọn dịch vụ

Bước 2: Chọn nhà cung cấp và nhập mã hóa đơn

Chọn thanh toán bằng tài khoản Bảo Kim

Bước 3: Nhập mã an toàn

Đăng nhập tài khoản Bảo Kim


Nhập mã OTP

Thanh toán thành công