Nạp tiền vào tài khoản Game bạn nhận được ưu đãi: Giảm 5% đối với thẻ Gate và Vcoin

Để nạp tiền vào tài khoản Game bằng SMS, bạn chỉ cần soạn tin:


Cú pháp: BK ˽ TG ˽ Mã OTVC ˽ số tiền muốn nạp ˽ Nhà phát hành ˽ Tên tài khoản game

Gửi đến 8077 (500đ/ 1 tin nhắn)

Ví dụ: BK TG 123456 100 Gate hoahongxanh và gửi 8077

Trong đó:

  • BK: Viết tắt của Bảo Kim
  • TG: Viết tắt của dịch vụ nạp Topup Game
  • Mã OTVC: Dùng để tránh việc người khác dùng máy của bạn nhắn tin ngoài ý muốn.

Hướng dẫn lấy mã OTVC

  • Số tiền muốn nạp:

Bạn chỉ cần nhập mệnh giá tắt của mệnh giá
10.000: 10, 10000 | 20.000: 20, 20000 | 50.000: 50, 50000 | 100.000: 100, 100000 |200.000: 200, 200000 | 500.000: 500, 500000

  • Nhà phát hành bao gồm: (không phân biệt viết hoa, viết thường)

Nhà phát hành VTC online: vcoin, Vcoin

Nhà phát hành FPT game: gate, Gate

Lưu ý: Để sử dụng dịch vụ này bạn cần có tài khoản Bảo Kim.ĐĂNG KÝ NGAY tài khoản Bảo Kim MIỄN PHÍ và NẠP TIỀN vào tài khoản.