Thông báo đến quý khách hàng của Bảo Kim

- Căn cứ vào Chỉ thị số 10/CT-TTg, về tăng cường quản lý các hoạt động lien quan tới BITCOIN và các loại tiền ảo tương tự khác của thủ tướng chính phủ ngày 11 tháng 04 năm 2018

-Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-NHNN, về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 13/4/2018

- Căn cứ Giấy phép hoạt động trung gian thanh toán số 26/GP-NHNN ngày 1/02/2016 do NHNN cấp cho Bảo Kim.

- Căn cứ tinh thần chủ động tố giác tội phạm , truyền thống phối hợp chặt chẽ bằng tài liệu và văn bản của công ty Bảo Kim tới các cơ quan quản lý , cơ quan chức năng, cơ quan an ninh , cảnh sát điều tra… liên tục trong nhiều năm hoạt động.

Bảo Kim gửi tới quý khách lưu ý quan trọng như sau:

1. Bảo Kim liên tục chủ động thực hiện việc rà soát, kiểm tra và phê duyệt các khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm của Bảo Kim. Trong trường hợp phát hiện khách hàng có có hoạt động kinh doanh trải pháp luật, Bảo Kim sẽ thực hiện báo cáo và tố giác mọi hành vi giao dịch trực tuyến nghi ngờ liên quan đến giao dịch tiền ảo.

2. Bảo Kim không đồng ý cấp phép cho việc các dịch vụ kinh doanh trực tuyến có dấu hiệu vi phạm pháp luật đăng ký , tải mã nguồn , sử dụng logo , tên thương hiệu Bảo Kim trên website dịch vụ của mình . Bảo Kim không có bất kỳ liên quan và không chịu trách nhiệm về tính hợp thức nếu quý khách tự ý cố tình sử dụng dịch vụ và thương hiệu của Bảo Kim vào hình thức kinh doanh mà không được sự đồng ý , cấp phép chính thức từ chúng tôi.

3. Bảo Kim sẽ rà soát thường xuyên và báo cáo các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.