1.Tài khoản đăng nhập:

Là email mà khách hàng đã đăng ký với Bảo Kim 

2. Mã tài khoản:*

Là mã duy nhất được hệ thống tự động sinh ra,khi email đã đăng ký và xác minh thành công.

3. Mã Xác minh OTP (One Time Password)

Là mật khẩu sinh ra một lần khi khách hàng thao tác tạo giao dịch trên hệ thống.

4. Mã xác minh:

Là mã sinh khi khi khách hàng đổi, thêm mới Email hoặc SĐT

5. Mã giao dịch:

Là mã duy nhất sinh ra tương ứng với 1 giao dịch khách hàng thực hiện trên hệ thống.

6. Số dư tài khoản:

Là số dư khả dụng khách hàng có thể dùng để thực hiện giao dịch trên hệ thống.

7. Số dư đóng băng:

Là tổng số tiền trong các giao dịch chưa xác minh , chờ chấp nhận, đang xử lý,chưa xác định,trong thời gian tạm giữ.

8. Loại giao dịch:

Là các giao dịch xác định vụ sử dụng dịch vụ trên Bảo Kim như Nạp tiền, Chuyển tiền,Yêu cầu chuyển tiền, Hoàn tiền, Thanh toán

9. Hình thức thanh toán/chuyển tiền:

Là kiểu thanh toán trực tuyến mà Bảo Kim hỗ trợ người dùng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, thanh toán.Có 2 hình thức: an toàn và trực tiếp.

 1. Thanh toán đơn hàng qua hệ thống Bảo Kim

Là giao dịch liên quan đến việc mua bán theo đơn hàng , được thực hiện theo quy trình sau:

- Bước 1: Người bán hàng trên internet, các website thương mại điện tử (gọi tắt là NB) đồng ý liên kết với Bảo Kim để nhận tiền trên website baokim.vn khi người mua hàng của NB thanh toán.

- Bước 2: Người mua hàng của NB (gọi tắt là NM) đồng ý mua và đặt đơn hàng sản phẩm của NB, NM  sẽ được chuyển tiếp tới trang thanh toán trên website baokim.vn

- Bước 3: NM tiến hành sử dụng các phương thức thanh toán do Bảo Kim cung cấp và làm theo các bước hướng dẫn để hoàn thành. NM sẽ nhận được hóa đơn xác nhận việc thanh toán và số tiền sẽ được chuyển tới tài khoản trên baokim.vn của NB.

- Bước 4: NB nhận được thông báo nhận được thanh toán từ website, số tiền thanh toán được hiển thị trên tài khoản NB tại website baokim.vn, sau đó NB có thể tiến hành rút tiền mặt theo “hướng dẫn”:https://www.baokim.vn/faq/category/rut-tien

 

2. Chuyển tiền giữa hai người dùng là thành viên của Bảo Kim:  

Là giao dịch chuyển tiền không liên quan đến một đơn hàng mua bán giữa hai bên. Thực hiện theo quy trình sau:

- Bước 1: Người chuyển và người nhận đều đã có tài khoản trên website baokim.vn

- Bước 2: Người chuyển đã nạp tiền vào tài khoản của mình theo hướng dẫn, đảm bảo có đủ số dư khả dụng để chuyển tiền cho người nhận.

- Bước 3: Người chuyển thực hiện các thao tác chuyển tiền trên hệ thống theo hướng dẫn, giao dịch sẽ được thông báo tới người nhận. Giao dịch chuyển tiền không liên quan đến một đơn hàng mua bán nào.

- Bước 4: Người nhận tiền chấp nhận giao dịch chuyển tiền, số tiền được cộng vào số dư khả dụng trên tài khoản người nhận.

10.Thanh toán/chuyển tiền trực tiếp:

  • Dịch vụ Thanh toán trực tiếp và chuyển tiền trực tiếp: (bạn cần phân biệt thuật ngữ Thanh toán và Chuyển tiền)
  Thanh toán và chuyển tiền theo phương thức trực tiếp (phân biệt với phương thức an toàn) được hiểu là một lựa chọn khi người mua hàng, người chuyển tiền thực sự tin tưởng người bán – người nhận tiền. Dịch vụ này cho phép:

- Người mua hàng, người chuyển tiền  thanh toán, chuyển ngay số tiền cho người bán hàng, người nhận mà không qua một khoảng thời gian đảm bảo an toàn.

- Số tiền được chuyển ngay tới tài khoản người bán, người nhận và họ có thể sử dụng ngay để rút ra tiền mặt.

- Giao dịch được thực hiện dựa trên giao kết giữa 2 bên, Bảo Kim không hỗ trợ và không chịu trách nhiệm giải quyết khi 2 bên có phát sinh vấn để về mâu thuẫn, khiếu nại khi giao kết  của 2 bên không được thực hiện.

Chức năng hoàn / trả lại tiền, chức năng từ chối / Hủy bỏ giao dịch chuyển tiền.

 

Đây là các chức năng cho phép 2 bên: Người mua – Người Bán, Người chuyển – Người nhận có thể sử dụng thuận tiện trong quá trình giao dịch, bạn cần xem hướng dẫn đầy đủ tại đây.

11. Thanh toán/chuyển tiền an toàn:

Là hình thức mà khi người nhận đồng ý nhận tiền thì số tiền vẫn ở số “dư đóng băng” và đặt trong tình thái “ đang tạm giữ” với số ngày tạm giữ người chuyển đã chọn. Người nhận sẽ chưa thể rút ra và sử dụng được số tiền đó với giao dịch nào khác. Chỉ khi người chuyển chọn chuyển ngay hoặc khi hết thời gian tạm giữ thì tiền mới về số dư khả dụng của người nhận.

Thanh toán và chuyển tiền theo phướng thức an toàn (phân biệt với phương thức trực tiếp) được coi là một dịch vụ của Bảo Kim. Dịch vụ này cho phép:

- Người mua hàng, người chuyển tiền được lựa chọn khoảng thời gian an toàn với số tiền mình thanh toán / chuyển đi.

- Khoảng thời gian an toàn được hiểu là thời gian mà số tiền được đóng băng trên tài khoản người bán / người nhận tiền. Trong thời gian này người mua hàng, người chuyển có quyền kiểm chứng giao kết mua bán, chuyển hàng với người bán, người nhận tiền. Nếu phát sinh mâu thuẫn và khiếu nại mà giao kết không thực hiện được, người mua hàng, người chuyển tiền có quyền được baokim.vn xác nhận, hỗ trợ giải quyết khiếu nại và có thể nhận lại số tiền mình đã thanh toán/chuyển. BQT BảoKim hỗ trợ giải quyết khi giao dịch giữa 2 bên đang trong thời gian an toàn, sau thời gian đó baokim.vn không chịu trách nhiệm về giao kết giữa 2 bên.

– Người bán hàng, người nhận tiền có thể đảm bảo uy tín của mình khi chấp nhận cho người mua hàng, chuyển tiền cho mình theo hình thức đảm bảo an toàn cho họ.

12. Email chính:

Là email mà khách hàng dùng để đăng nhập và nhận các thông báo của Bảo Kim. Khách hàng có thể thêm thay đổi email chính.

13. Số điện thoại chính:

Là số di động được dùng để nhận các mã xác minh khi khách hàng thực hiện các giao dịch trên Bảo Kim. Khách hàng có thể thêm ,thay đổi số điện thoại chính.

14.Tài khoản ngân hàng chính:

Là tài khoản mà Bảo Kim mặc định chuyển tiền vào khi chủ tài khoản yêu cầu rút về tài khoản ngân hàng.

15. Xác thực tài khoản:

Là việc Bảo Kim xác nhận CMTND, hộ chiếu hoặc giấy đăng kí kinh doanh của khách hàng cung cấp cho Bảo Kim là chính xác nhằm:

1. Xác nhận uy tín của tài khoản khi bạn là người nhận tiền/bán hàng trực tuyến
2. Được ưu tiên giải quyết khi gửi yêu cầu rút tiền, nạp tiền ngay lập tức

16.Trạng thái giao dịch

Các giao dịch trên hệ thống Bảo Kim đều có các trạng thái giao dịch theo đúng nghiệp vụ: tương ứng

  • Chưa xác minh: các giao dịch chưa được xác minh OTP (mã OTP được trả về qua SMS)
  • Đang xử lý: Các giao dịch đã được xác minh OTP, nhưng vẫn chưa được hoàn thành mà chờ xử lý

+ Nạp tiền: Bạn phải chờ quản trị Bảo Kim tiến hành kiểm tra, duyệt thu mới được hoàn thành.

+ Rút tiền: Bạn phải chờ quản trị Bảo Kim tiến hành kiểm tra, duyệt chi và chuyển khoản mới được hoàn thành.

  • Hoàn thành: là khi các giao dịch đã được thực hiện một cách hoàn tất, bạn đã nạp được tiền vào hệ thống Bảo Kim hay nhận được tiền từ hệ thống Bảo Kim.
  • Đã hủy: Một số giao dịch đang trong quá trình xử lý, có thể bạn hủy giao dịch đó, giao dịch đó sẽ bị hủy, tiền sẽ không đổi so với ban đầu.
  • Bị từ chối:

Có thể số tiền bạn muốn chuyển bị từ chối nhận tiền, hay yêu cầu thanh toán của bạn bị từ chối thanh toán, các giao dịch đó là các giao dịch bị bên nhận từ chối.

  • Hết hạn: một số giao dịch chưa được xác minh, hay các giao dịch sau một thời gian chưa được chấp nhận bởi người nhận, hay chưa được chuyệt thu/chi… đã hết hạn thì các giao dịch ấy bị hủy và hết hạn giao dịch.
  • Hoàn tiền: khi giao dịch chuyển tiền “hoàn thành” được hoàn tiền một phần và toàn bộ
  • Đã thanh toán:

khi một yêu cầu thanh toán đã được bên nhận thanh toán >> yêu cầu thanh toán đó sẽ chuyển sang “đã thanh toán”

  • Bị đóng băng:

Một số giao dịch bị một trong 2 đối tác trong giao dịch khiếu nại, quản trị Bảo Kim sau khi xem xét có thể đóng băng giao dịch đó, giao dịch đó được chuyển sang “Bị đóng băng”

16. Các thao tác với giao dịch

Các giao dịch với trạng thái xác định nào đó, bạn sẽ có những tác động nhất định đến giao dịch đó, như:

- Với giao dịch chuyển tiền đến:

+ Khi “chờ chấp nhận”: được thao tác “hủy bỏ”

+ Khi “chưa xác minh”: được thao tác “ hủy bỏ”

+ Khi “tạm giữ”: được  thao tác “ chuyển ngay”

- Với giao dịch nhận tiền từ:

+ Khi “chờ chấp nhận”: được  thao tác “nhận tiền / từ chối nhận tiền”