Đăng nhập tài khoản Bảo Kim để đăng ký website mới

Bước 1: Vào phần dành cho người bán hàng/ Quản lý website tích hợp

Bước 2: Đăng ký website

Xác minh website

Sau khi xác minh website hoàn thành, bạn tiến hành tích hợp Bảo Kim cho website của bạn.

Truy cập http://developer.baokim.vn/ để xem tài liệu hướng dẫn tích hợp.