Từ ngày 23/07/2013, các tài khoản khách hàng trên Bảo Kim sẽ nằm trong hệ thống ID.vatgia.com.
Để đăng nhập tài khoản Bảo Kim, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Click nút Đăng nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển về trang đăng nhập VatgiaID

  • Nếu bạn đã có tài khoản Bảo Kim, bạn vẫn đăng nhập tài khoản Bảo Kim và sử dụng các dịch vụ của Bảo Kim bình thường.
  • Nếu tài khoản VatgiaID của bạn được đăng ký từ các website khác trên hệ thống ID.vatgia.com, để sử dụng dịch vụ của Bảo Kim, bạn cần tiến hành hoàn thiện thông tin tài khoản.

Bước 2: Click nút Hoàn thiện thông tin tài khoản

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để hoàn thiện thông tin tài khoản

Sau khi cập nhật thông tin thành công, bạn vui lòng click nút Tiếp tục sử dụng dịch vụ để tiếp tục.