Đăng nhập tài khoản Bảo Kim để vào thư viện Tích hợp của Bảo Kim và chọn phương thức tích hợp phù hợp với website của bạn

Truy cập http://developer.baokim.vn/ để lựa chọn hình thức tích hợp cho website.