Tiền VPoint của bạn có thể sử dụng để:

  • Dùng để đổi quà trên Cucre.vn, xem tại đây
  • Dùng để mua sắm trên các website khác, xem tại đây
  • Dùng để tiếp tục đặt phòng khách sạn trên Mytour.vn

Để sử dụng tiền VPoint trên Mytour, bạn cần thanh toán bằng 1 trong 3 phương thức sau:

  • Bằng tài khoản Bảo Kim
  • Bằng tài khoản Ngân hàng
  • Bằng thẻ tín dụng

Hướng dẫn chi tiết: Sử dụng VPoint để đặt phòng khách sạn trên Mytour.vn

Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Chọn phòng, khách sạn

Bước 2: Nhập thông tin của bạn và điền số VPoint muốn sử dụng

Chọn thanh toán qua Bảo Kim hoặc tài khoản Ngân hàng, thẻ tín dụng

  • TH1: Thanh toán bằng tài khoản Bảo Kim

Bước 3: Nhập OTP xác minh giao dịch

Thanh toán thành công!