Hệ thống thanh toán trên Bảo Kim hiện nay chỉ chấp nhận thanh toán bằng VNĐ. Các website sử dụng đơn vị tiền tệ là USD, khi tích hợp Bảo Kim cần thay đổi cấu hình Đơn vị tiền tệ mặc định từ VNĐ sang USD để phù hợp với hệ thống của hai bên.

Lưu ý: Bảo Kim luôn sử dụng tỷ giá USD của VietcomBank tại thời điểm thanh toán để quy đổi ra VNĐ

Để cấu hình Đơn vị tiền tệ mặc định: Truy cập vào tài khoản Bảo Kim của bạn, chọn cấu hình tài khoản

Tại lựa chọn cấu hình Đơn vị tiền tệ mặc định hãy lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn: VNĐ hoặc USD

Ấn cập nhập để hoàn tất quá trình cấu hình tài khoản