Với tính năng này, Bảo Kim cung cấp cho người sử dụng hai lựa chọn về chế độ nhận tiền cho tài khoản của mình:
  • Tự động nhận tiền: Tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của bạn khi có bất kì một giao dịch nào được chuyển tới.
  • Nhận tiền sau khi xác nhận: Tiền sẽ không tự động chuyển vào tài khoản của bạn khi có giao dịch được chuyển tới. Bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản Bảo Kim của mình và lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối giao dịch được chuyển đến.
Tất cả các tài khoản khi đăng kí mới đều được cấu hình nhận tiền mặc định: “Tự động nhận tiền”. Để thay đổi cấu hình nhận tiền:
  • Truy cập vào tài khoản Bảo Kim của bạn, chọn cấu hình tài khoản  • Tại lựa chọn cấu hình nhận tiền hãy lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn  • Ấn cập nhật để hoàn tất quá trình cấu hình tài khoản.