1. Mat khẩu giao dịch là gì?
Mật khẩu giao dịch là mật khẩu dùng để nhập vào màn hình xác minh giao dịch khi bạn thực hiện thanh toán hoặc chuyển tiền trên hệ thống của Bảo Kim. Đây là mật khẩu dùng để thay thế mã xác minh giao dịch (OTP).
Ưu điểm:
  • Nhanh chóng, tiện lợi, không mất thời gian chờ đợi sms từ hệ thống Bảo Kim trả về để lấy mã xác minh giao dịch (OTP).
  • Bạn có thể thanh toán, chuyển tiền khi bạn không ở Việt Nam, hoặc điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.
Nhược điểm: Bạn cần phải bảo mật thông tin mật khẩu giao dịch của bạn. Trong trường hợp, mật khẩu giao dịch của bạn bị bên thứ hai biết, bạn có thể bị mất tiền trong tài khoản Bảo Kim của mình.
2. Cách cấu hình
Mặc định ban đầu, tất cả các tài khoản Bảo Kim sẽ cấu hình phần Xác minh giao dịch theo: Mã OTP. Để chuyển cấu hình sang xác minh giao dịch bằng mật khẩu giao dịch:
Nếu bạn chưa tạo Mật khẩu giao dịch, chọn tạo mật khẩu giao dịch
Nhập mật khẩu giao dịch của bạn vào như hướng dẫn, sau đó ấn Tạo mới
Xác minh mật khẩu giao dịch bằng mã OTP gửi về điện thoại của bạn để đảm bảo, bạn là người tạo mật khẩu giao dịch của mình.
Click chuột theo hướng dẫn để thay đổi hình thức xác minh giao dịch bằng mật khẩu thanh toán, hoặc đổi mật khẩu giao dịch của bạn:
3. Cách sử dụng Mật khẩu giao dịch
Sau khi thực hiện thanh toán, hoặc chuyển tiền, bạn sẽ nhập mật khẩu giao dịch của mình vào màn hình và ấn Xác minh ngay.