Tất cả người dùng khi đăng kí đều có thể tự chọn loại tài khoản mình muốn đăng kí là cá nhân hay doanh nghiệp. Trong trường hợp, tài khoản của bạn đang là tài khoản cá nhân, bạn muốn chuyển sang tài khoản Doanh nghiệp, để sử dụng thông pháp nhân / Doanh nghiệp để thực hiện giao dịch, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào tài khoản Bảo Kim của bạn, chọn cấu hình tài khoản

Tại cấu hình Loại tài khoản, để nâng cấp từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Doanh nghiệp hãy ấn vào nút: Chuyển sang tài khoản Doanh nghiệp

Điền đầy đủ thông tin của Doanh nghiệp như yêu cầu

Ấn xác nhận để hoàn tất quá trình nâng cấp tài khoản