1. Tài khoản con là gì?
Tài khoản con là tài khoản được định danh theo tài khoản chính, được tài khoản chính tạo ra và phân cho một số quyền nhất định. Một tài khoản chính có thể có nhiều tài khoản con, và có 1 email cùng 1 số điện thoại riêng.
Tất cả các tài khoản Bảo Kim (cá nhân và doanh nghiệp) đều có thể tạo tài khoản con cho mình. Các tài khoản con sau khi được tạo và phân quyền có thể truy cập vào tài khoản Bảo Kim chính và thực hiện với những chức năng được tài khoản chính cho phép.
2. Cách cấu hình
Để tạo một tài khoản con, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản Bảo Kim và chọn: Quản lý tài khoản con
Để tạo 1 tài khoản con mới, bạn ấn Thêm tài khoản con
Nhập thông tin như yêu cầu để tạo tài khoản con
Sau khi tạo thành công tài khoản con, bạn vào màn hình danh sách tài khoản con và phân quyền cho tài khoản con vừa chọn:
Chọn các quyền bạn muốn cho phép tài khoản con thực hiện theo 3 danh mục chính sau:
  1. Tài khoản: Được phép cấu hình những thông tin liên quan đến tài khoản chính.
  2. Giao dịch: Được thực hiện những tính năng của Bảo Kim
  3. Website tích hợp: Giành cho nhân viên kỹ thuật, có thể tạo nút thanh toán qua Bảo Kim hoặc tích hợp vào website của chủ tài khoản chính.