Hệ thống Bảo Kim cung cấp cho khách hàng 02 tùy chọn nhận thông báo từ hệ thống Bảo Kim về các thay đổi của số dư/tài khoản: SMS và Email.

Khách hàng có thể bật/tắt nhận thông báo từ hệ thống Bảo Kim thông qua SMS hoặc Email.

Lưu ý: Tùy chọn bật/tắt SMS/email này áp dụng cho tất cả các loại giao dịch trên Bảo Kim bao gồm: Nạp tiền, rút tiền, chuyển tiền, thanh toán.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Vào phần Cấu hình tài khoản để cài đặt:

Chọn hình thức nhận thông báo từ Bảo Kim:

Quá trình cấu hình nhận thông báo từ Bảo Kim của bạn hoàn thành!