HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

Để hệ thống giải băng tài khoản trên Napngay.com  vào 24h ngày hôm sau, bạn chỉ cần cấu hình tài khoản trên Baokim.vn.

Sau khi đăng nhập, bạn lựa chọn “ Cấu hình tài khoản”, chọn hình thức “Giải băng vào 24h ngày hôm sau”

Sau khi cấu hình tài khoản, hệ thống sẽ tự động giải băng tài khoản nhận tiền giao dịch của bạn vào 24h ngày hôm sau.

HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO TÀI KHOẢN TRÊN NAPNGAY.COM

Chỉ cần thao tác với 3 bước đơn giản, bạn sẽ có ngay 01 tài khoản trên Napngay.com để nhận tiền giao dịch thẻ cào.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trên Baokim.vn

*Bước 2:*  Xác thực tài khoản

Nhập mã Capcha

Sau khi nhập mã Capcha, hệ thống sẽ gửi mã OTP xác thực tài khoản vào điện thoại của bạn.

Nhập mã OTP

Bước 3: Khởi tạo tài khoản thành công

Sau khi nhập mã OTP, bạn đã khởi tạo tài khoản thành công. Số tiền qua các giao dịch thẻ cào sẽ được lưu vào số dư đóng băng.

Sau khi cấu hình thời gian nhận tiền (giải băng vào 24h ngày hôm sau), tiền sẽ được chuyển sang số dư khả dụng và bạn có thể rút tiền.


 

Bạn có thể vào tab “Thống kê” để xem thống kê giải băng số tiền giao dịch của bạn.