Bước 1: Chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu”

Bước 2: Nhập các thông tin về tài khoản của bạn

Bước 3: Nhập mã OTP

Đổi mật khẩu thành công

Lúc này bạn đã có thể đăng nhập vào tài khoản với mật khẩu mới.

Quy trình lấy lại mật khẩu kết thúc tại đây!