Để thay đổi email tài khoản, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập tài khoản Bảo Kim/ Vào tab “Quản lý email”

Bước 1: Điền email mới

Bước 2: Nhập mã OTP xác minh

Thay đổi email tài khoản thành công