Hướng dẫn thay đổi số điện thoại tài khoản Bảo Kim

Đăng nhập tài khoản/ Tab “Quản lý số điện thoại”

Bước 1: Điền số điện thoại mới

Bước 2: Nhập mã OTP xác minh

Đổi số điện thoại thành công