Để thực hiện giao dịch Nạp tiền, Rút tiền từ Tài khoản Ngân hàng, bạn cần thêm thông tin tài khoản Ngân hàng liên kết với tài khoản Bảo Kim của bạn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản/ Vào phần “Quản lý Ngân hàng rút tiền”

Click để thêm tài khoản Ngân hàng: