Hướng dẫn xác thực tài khoản Bảo Kim

Để xác thực tài khoản, bạn chỉ cần nhập thông tin tài khoản Ngân hàng liên kết với tài khoản Bảo Kim mà bạn đang sử dụng.

Bạn hãy nhập 01 thông tin tài khoản Ngân hàng trong một số Ngân hàng sau:

Lưu ý: Để xác thực tài khoản Bảo Kim, tên tài khoản Bảo Kim phải trùng với tên tài khoản Ngân hàng.

Nếu bạn không có tài khoản 10 Ngân hàng trên, bạn có thể xác thực tài khoản bằng cách khác tại đây

Bước 1: Đăng nhập tài khoản/ Vào tab Xác thực tài khoản

Hiện ra màn hình xác thực:

Bạn hãy nhập thông tin Ngân hàng và xác thực:

Sau khi click thêm thông tin Ngân hàng và xác thực, hiện ra màn hình thông báo:

Bảo Kim sẽ gửi thông báo đến bạn sau khi xác thực thành công. Chậm nhất là trong vòng 24h.

Quá trình xác thực của bạn kết thúc!


Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản Bảo Kim chỉ xác thực được 01 lần duy nhất.
  • Bạn có thể thêm mới các tài khoản Ngân hàng khác và sửa đổi tài khoản Ngân hàng khác làm tài khoản chính.