Bảo Kim xin điều chỉnh cách chứng thực tài khoản áp dụng từ ngày 26/02/2015 như sau:

- Cách chứng thực hiện tại: Nhập thông tin tài khoản Ngân hàng.

- Cách chứng thực mới: Nạp tiền hoặc rút tiền về tài khoản Ngân hàng.

Cách 1: Nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim bằng Internet Banking, ATM online hoặc tại máy ATM

  • Nạp tiền bằng Internet Banking

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Bảo Kim bằng các ngân hàng sau để chứng thực tài khoản

Click vào từng logo ngân hàng để xem hướng dẫn nạp tiền chi tiết

Ngân hàng Đông Á

ACB bank

BIDV Bank

  • Nạp tiền bằng ATM online

Click vào từng logo ngân hàng để xem hướng dẫn nạp tiền chi tiết

ACB bank

Ngân hàng Exim

  • Nạp tiền tại máy ATM

Click vào logo ngân hàng để xem hướng dẫn nạp tiền chi tiết

Cách 2: Rút tiền về tài khoản Ngân hàng

Bạn có thể rút tiền về các tài khoản Ngân hàng sau để được chứng thực tài khoản

Xem hướng dẫn rút tiền

Lưu ý: Để rút tiền về tài khoản Ngân hàng, tên tài khoản Bảo Kim và tên chủ tài khoản Ngân hàng phải trùng nhau.

Bảo Kim sẽ gửi thông báo đến bạn sau khi chứng thực thành công. Chậm nhất là trong vòng 24h. Quá trình xác thực của bạn kết thúc!


Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản Bảo Kim chỉ chứng thực được 01 lần duy nhất.