Ưu tiên 1. Khách hàng – Người dùng

Mọi suy nghĩ, tư duy, hoạt động, cải tiến đều hướng về một mục tiêu: Làm sao để khách hàng – người dùng cảm nhận thỏa mãn khi sử dụng Bảo Kim,luôn suy nghĩ mọi cách để thỏa mãn HƠN SỰ MONG ĐỢI của khách hàng.

Ưu tiên 2. Nhân viên – con người

Con người là tài sản quý giá nhất của công ty, là động lực lớn nhất để công ty thành công. Luôn quan tâm để cuộc sống của nhân viên, tạo mọi CƠ HỘI, QUYỀN LỢI tương ứng với năng lực để phát triển bản thân, thành công trong công việc và cuộc sống. Nhân viên luôn được đào tạo – kế thừa – được TRAO QUYỀN HẠN để phát triển khả năng và sáng tạo.

Ưu tiên 3. Thời gian

Thời gian là yếu tố quý giá nhất, chúng ta có toàn quyền lựa chọn làm gì với quỹ thời gian để quyết định thời điểm nào chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.Chúng ta cần sử dụng thời gian HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA NHẤT để không bao giờ hối tiếc về thời gian.

Ưu tiên 4. Ý chí

Thành công là kết quả của cả một quá trình phấn đấu liên tục KHÔNG NGỪNG NGHỈ, khó khăn và rào cản là tất yếu để THỬ SỨC và QUYẾT ĐỊNH sự thành công khác nhau của mỗi người.
Mọi hoạt động kinh doanh, quản lý, hành xử của công ty đều theo tiêu chí ĐÚNG ĐẮN VÀ TÍCH CỰC, hướng về mục tiêu tạo ra giá trị thực và phát triển cuộc sống cho xã hội.