Chọn thanh toán hóa đơn điện thoại cố định

Bước 1: Tạo hóa đơn thanh toán

Bước 2: Chọn thanh toán bằng tài khoản Bảo Kim

Nhập mã an toàn

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Bước 4: Nhập mã OTP xác minh giao dịch

Thanh toán thành công