Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn điện thoại cố định

Bước 2: Tạo hóa đơn thanh toán

Nhập mã an toàn

Bước 3: Điền thông tin thẻ ngân hàng của bạn

Đăng nhập tài khoản sử dụng dịch vụ của Ngân hàng

Nhập mã xác minh giao dịch của Ngân hàng gửi cho bạn

Thanh toán thành công