Bước 1: Chọn thanh toán hóa đơn điện thoại cố định

Bước 2: Tạo hóa đơn thanh toán

Nhập mã an toàn

Bước 3: Điền thông tin thẻ Visa của bạn

Tiếp tục thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Xem lại giao dịch của bạn:

Tiếp tục:

Bước 4: Nhập OTP xác minh

Hoàn thành giao dịch thanh toán

Lưu ý:
Giao dịch của bạn sẽ hoàn thành sau 5-10 phút.