ID.vatgia.com là gì?

ID.vatgia.com là hệ thống liên kết các tài khoản của các website do Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam quản lý.

Từ ngày 23/07/2013, các tài khoản khách hàng trên Bảo Kim sẽ nằm trong hệ thống ID.vatgia.com.

Hệ thống website sử dụng ID.Vatgia.com

Chỉ với 01 tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống các website: