• Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán an toàn được Bảo Kim bảo vệ và hỗ trợ lấy lại số tiền trong trường hợp bị kẻ gian lừa đảo lấy mất hoặc trong các trường hợp rủi ro khác. Việc hỗ trợ lấy lại tiền này được thực hiện trong thời gian tạm giữ tiền.
  • BaoKim.vn sẽ từ chối những khiếu nại mà người mua đã đồng ý chuyển ngay khi nhận được hàng và những giao dịch đã hết số ngày tạm giữ.

Xem thêm chính sách hỗ trợ khiếu nại tại đây

Bạn có thể tạo khiếu nại theo các cách như sau:

Bước 1: Tạo khiếu nại

Bạn có thể xem chi tiết giao dịch rồi chọn “Khiếu nại”

Bước 2: Điền nội dung khiếu nại

Bạn có thể chọn lý do khiếu nại ở mục “Khiếu nại về”. Sau khi đã chọn lý do khiếu nại, bạn cần điền chi tiết vào ô “Nội dung khiếu nại”.

Sau khi ấn “Gửi khiếu nại”, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu của bạn và việc xử lý khiếu nại sẽ do nhân viên Bảo Kim thực hiện.

Bạn có thể xem chi tiết về khiếu nại trong thời gian chờ thực hiện bằng cách vào “Hỗ trợ và khiếu nại”, chọn xem “chi tiết”:

 

Khi khiếu nại của bạn gửi đã lâu mà chưa có hình thức xử lý thoả đáng, bạn có thể gửi thêm phản hồi lên hệ thống.

Nếu bạn và người bán đã thương lượng giải quyết được rắc rối bạn  có thể chọn Đóng khiếu nại để kết thúc.