Đối với trường hợp chủ website muốn phân quyền cho người khác đăng sản phẩm lên trang khuyến mãi của Bảo Kim thì làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập http://khuyenmai.baokim.vn/ và Đăng nhập tài khoản nhận tiền thanh toán của chủ website

Bước 2: Chọn quản lý gian hàng

Tạo người đăng sản phẩm

Điền email tài khoản Bảo Kim của người mà chủ website muốn phân quyền đăng sản phẩm

Phân quyền thành công