Hướng dẫn mua hàng bằng tài khoản Bảo Kim để tích lũy tiền thưởng

Bước 1: Chọn thanh toán online để tích lũy tiền thưởng

Đăng nhập hoặc điền thông tin tài khoản

Bước 2: Chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Bước 3: Nhập thông tin thẻ

Đăng nhập tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán online của ngân hàng bạn đang sử dụng

Bước 4: Nhập mã OTP xác minh giao dịch

Thanh toán thành công