Bước 1: Chọn thanh toán online để tích lũy tiền thưởng

Đăng nhập hoặc điền thông tin tài khoản

Bước 2: Chọn thanh toán bằng internetbanking

Thực hiện chuyển khoản với các thông tin trong hướng dẫn

Bạn truy cập vào website https://www.vietcombank.com.vn/ và đăng nhập Dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking với user và mật khẩu do ngân hàng cung cấp khi bạn đăng ký.


Lưu ý: Các thông tin trong bảng trên là ví dụ minh họa về nội dung sử dụng trong phần chuyển khoản bằng Internet Banking. Vì vậy, quý khách vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG TIN MINH HỌA Ở HƯỚNG DẪN NÀY để sử dụng trong giao dịch. Trong mỗi giao dịch mà quý khách thực hiện thì hệ thống sẽ phát sinh Nội dung chuyển tiền và số tiền tương ứng với giao dịch qua Internet Banking trên website của từng Ngân hàng.