Bước 1: Chọn thanh toán online để tích lũy tiền thưởng

Đăng nhập hoặc điền thông tin tài khoản

Bước 2: Chọn thanh toán bằng phương thức qua máy ATM

Sau khi click “Xác nhận đơn hàng” hiện ra trang:

Bạn cần lưu lại các thông tin trên để thực hiện thao tác chuyển tiền vào số tài khoản trên tại máy ATM


Bạn lưu lại thông tin chuyển khoản để khi tao tác tại cột ATM:
Tên người nhận: Công ty CPTMDT Bảo Kim
Số tài khoản: 0021002188827
Mã phiếu thu(Nội dung chuyển tiền): Sinh ra khi bạn thực hiện thao tác

Bước 2: Ra máy ATM để thực hiện lệnh chuyển tiền cho tài khoản:

Tên người nhận: Công ty CPTMDT Bảo Kim
Số tài khoản: 0021002188827
Nội dung chuyển tiền: BK 101456

Sau khi tiền về tài khoản ngân hàng, Cucre sẽ nạp tiền vào tài khoản cho bạn, đồng thời hệ thống Bảo Kim sẽ gửi thông báo cho bạn qua Email.

Bước 3: Soạn tin nhắn gửi đến 8077

Soạn tin nhắn từ số điện thoại bạn đăng ký tài khoản Cucre để báo cho Cucre biết bạn chuyển tiền:

“BK (dấu cách) Mã phiếu thu (dấu cách)Số tài khoản Ngân hàng của bạn” rồi gửi đến 8077. (Phí: 500đ/1 tin nhắn)

Ví dụ: BK 101456 002309888 rồi gửi đến 6185

Quy trình thanh toán của bạn thành công! Bạn vui lòng đến quầy Cucre để nhận hàng!