Chọn sản phẩm và click đặt mua

Bước 1: Tiến hành thanh toán

Bước 2: Chọn thanh toán bằng thẻ ATM online

Bước 3: Điền thông tin tài khoản ngân hàng

Nhập thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng

Bước 3: Nhập mã giao dịch Ngân hàng gửi cho bạn qua SMS

Thanh toán thành công