Bước 1: Chọn tour, khách sạn

Bước 2: Nhập thông tin người thanh toán và chọn phương thức thanh toán

Màn hình hiện ra các thông tin giao dịch của bạn, bạn cần lưu lại để tiếp tục giao dịch và làm theo hướng dẫn:

Quy trình thanh toán kết thúc tại đây!

Lưu ý: Các thông tin trong bảng trên là ví dụ minh họa về nội dung sử dụng trong phần chuyển tiền. Vì vậy, quý khách vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG TIN MINH HỌA Ở HƯỚNG DẪN NÀY để sử dụng trong giao dịch. Trong mỗi giao dịch mà quý khách thực hiện thì hệ thống sẽ phát sinh Nội dung chuyển tiền và số tiền tương ứng với giao dịch của Ngân hàng.