Quý khách có thể đến bất kỳ các điểm giao dịch của ngân hàng để chuyển khoản vào tài khoản Bảo Kim của quý khách.

Lưu ý:
  • Số tiền tối thiểu mỗi lần nạp vào tài khoản phải ≥ 50.000 VND.
  • Bảo Kim miễn phí nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản tại quầy Ngân hàng.

  • Tùy theo số tiền chuyển khoản và địa điểm mở tài khoản Ngân hàng, các Ngân hàng sẽ thu phí chuyển khoản.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Bước 2: Chọn phương thức nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng và ngân hàng sử dụng

Bước 2: Nhập số tiền cần nạp

Các thông tin giao dịch của quý khách:


Quý khách cần lưu lại thông tin chuyển khoản để thực hiện lệnh chuyển khoản tại quầy Ngân hàng:

  • Tên người nhận: Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Bảo Kim
  • Số tài khoản: Là số tài khoản Ngân hàng của Bảo Kim ứng với từng ngân hàng khác nhau.
  • Nội dung chuyển tiền: Là mã số hệ thống sinh ra cho giao dịch của bạn. Có dạng: BK˽123456

Bước 3: Thực hiện chuyển khoản tại quầy giao dịch Ngân hàng

Ví dụ: Nạp tiền vào Bảo Kim bằng chuyển khoản tại quầy giao dịch Vietcombank

Viết đầy đủ các thông tin giao dịch vào giấy nộp tiền

Tùy theo số tiền chuyển khoản và địa điểm mở tài khoản Ngân hàng, các Ngân hàng sẽ thu phí chuyển khoản.

  • Trường hợp Ngân hàng không thu phí:

  • Trường hợp Ngân hàng thu phí:

Bước 4: Thông báo cho Bảo Kim

Quý khách soạn tin nhắn từ số điện thoại đăng ký tài khoản Bảo Kim, theo mẫu:

Nội dung chuyển tiền rồi gửi đến 8077. (Phí: 500đ/1 tin nhắn)

Ví dụ: BK˽101456˽1332026169010 rồi gửi đến 8077

Sau khi giao dịch thành công, Bảo Kim sẽ gửi thông báo đến quý khách qua Email.

Lưu ý: Các thông tin trong bảng trên là ví dụ minh họa về nội dung sử dụng trong phần chuyển tiền. Vì vậy, quý khách vui lòng KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG TIN MINH HỌA Ở HƯỚNG DẪN NÀY để sử dụng trong giao dịch. Trong mỗi giao dịch mà quý khách thực hiện thì hệ thống sẽ phát sinh Nội dung chuyển tiềnsố tiền tương ứng với giao dịch của Ngân hàng.